.
.

Thanh Hóa: TVTL Hàm Rồng tổ chức lễ Phật Thành Đạo Pl:2559


Dưới sư chứng minh và tham dự của ĐĐ. Thích Trúc Thông Tánh cùng chư tăng ni Phật tử Thiền viện Hàm Rồng chương trình được diễn ra xuyên suốt từ chiều ngày mùng bảy đến trưa mùng tám tháng chạp với các nội dung:Lễ Phật – Sám hối, văn nghệ mừng Phật thành đạo, thuyết giảng về ý nghĩa ngày Phật thành đạo, lễ truyền đăng,  tọa thiền và thiền hành, lễ xuất gia và quy y cho thiện nam tín nữ.

Nghi thức diễn ra thật trang nghiêm tại buổi lễ toàn thể đại chúng đã được lắng nghe ĐĐ. Thích Trúc Thông Tánh chia sẻ ý nghĩa ngày Phật thành đạo, cùng nhau đọc tụng lời kinh Phật và tham dự lễ truyền đăng, hàng trăm ngọn nến dược thắp lên, toàn thể đại chúng đã nhất tâm dâng lời phát nguyện:

Kính lạy Đức Thích Ca

Giáo chủ cõi Ta bà

Xin từ bi chứng giám

Với tất cả lòng thành

Chúng con xin phát nguyện:

Nguyện đời đời kiếp kiếp

Quy y Phật Pháp Tăng

Luôn một dạ sắt son

Một lòng không thay đổi.

 

Chúng con xin phát nguyện:

Nguyện nghiêm trì giới luật

Cho tâm đức rạng ngời

Cho tấm lòng rộng mở

Sống hạnh phúc an vui

Chúng con xin phát nguyện:

Nguyện noi gương Đức Phật

Mở rộng lòng yêu thương

Với tất cả mọi người

Đến chúng sinh vạn loại.

 

Chúng con xin phát nguyện:

Nguyện quyết tâm tu trì

Thực hành lời Phật dạy

Vượt thoát khỏi biển mê

Tiến đến bờ giải thoát

Chúng con xin phát nguyện:

Nguyện quyết chí tu hành

Giữ vững tâm trường viễn

Không một phút buông lơi

Không một giờ xao lãng.

 

Chúng con xin phát nguyện:

Được sinh lại làm người

Gặp thầy lành bạn tốt

Tu tập hạnh xuất gia

Cho đến ngày giác ngộ.

 

Chúng con xin phát nguyện:

Nguyện dẫn dắt chúng sinh

Trong sáu nẻo ba đường

Đều phát tâm bồ đề

Đồng quay về Phật đạo.

 

Kính nguyện Đức Thế Tôn

Vị Bổn sư cao cả

Xin chứng giám lòng con

Lời phát nguyện sắt son

Dâng lên Đức Từ Phụ.

Học theo con đường tuệ giác của đức Phật đã đi hôm nay đây toàn thể đại chúng đã an tọa Chánh niệm ngồi tĩnh tọa thiền định từ 21 giờ ngày mùng 7 đến 5 giờ sáng mùng 8 (45p ngồi thiền 15 phút kinh hành) khuya hôm nay sương khói núi rừng giữa mùa đông giá lạnh nhưng lòng nhiệt thành của đại chúng hướng về ngày Phật thành đạo thật luôn ấm ấp thành kính:

"Chúng con nguyện đi theo bước Phật

Sống tu hành nẻo thật đường ngay

Tỉnh tâm từng phút từng giây

Dù bao gian khổ không thay đổi lòng"

Nhân ngày kỷ niệm Phật thành đạo năm nay, sau 8 tháng tập tu, nhận thấy chú Chánh Hội chí nguyện đã vững, duyên trần đã dứt, chư tăng TVTL Hàm Rồng làm lễ xuống tóc xuất gia cho chú với pháp danh Thích Trúc Nguyên Hóa kể từ hôm nay đã đặt một chân lên con đường tu tập giải thoát theo chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni! Tăng đoàn Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng nay có thêm một bạn đồng hành.

phat thanh dao 2016 tvhrphat thanh dao 2016 tvhr 4phat thanh dao 2016 tvhr 5phat thanh dao 2016 tvhr 6phat thanh dao 2016 tvhr 7phat thanh dao 2016 tvhr 8phat thanh dao 2016 tvhr 9phat thanh dao 2016 tvhr 10phat thanh dao 2016 tvhr 11phat thanh dao 2016 tvhr 12phat thanh dao 2016 tvhr 13phat thanh dao 2016 tvhr 14phat thanh dao 2016 tvhr 15phat thanh dao 2016 tvhr 16phat thanh dao 2016 tvhr 17phat thanh dao 2016 tvhr 19phat thanh dao 2016 tvhr 20phat thanh dao 2016 tvhr 21phat thanh dao 2016 tvhr 23phat thanh dao 2016 tvhr 25phat thanh dao 2016 tvhr 26phat thanh dao 2016 tvhr 27phat thanh dao 2016 tvhr 28phat thanh dao 2016 tvhr 29phat thanh dao 2016 tvhr 30phat thanh dao 2016 tvhr 31phat thanh dao 2016 tvhr 32phat thanh dao 2016 tvhr 33phat thanh dao 2016 tvhr 34phat thanh dao 2016 tvhr 35

Lễ Quy Y Tam Bảo

phat thanh dao 2016 tvhr 1phat thanh dao 2016 tvhr 2phat thanh dao 2016 tvhr 3

Phật giáo Thanh Hóa