.
.

Quảng Ninh: Khai mạc Đại giới đàn Tam tổ Trúc Lâm


Hội đồng thập sư được cung thỉnh HT Thích Thanh Dũng phó Thư ký HĐTS GHPGVN làm thầy Hoà thượng A Xà lê; HT Thích Thanh Nhiễu phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN làm thầy Yết ma A Xà lê; HT Thích Quảng Tùng làm thầy Giáo Thụ A Xà lê; Tôn chứng sư là TT Thích Đạo Quang; TT Thích Thanh Quyết; Đ Đ Thích Đạo Hiển; Đ Đ Thích Hiển Thiện; Đ Đ Thích Thanh Lịch; Đ Đ Thích Quảng Bảo; Thích Thanh Hưởng.

Hội đồng thập sư giới đàn ni có: Ni trưởng Thích Đàm Bản (HT Xà Lê); Ni sư Thích Hạnh Nhã (Yết ma A Xà lê); Ni sư Thích Đàm Thanh (Giáo thụ A Xà lê) Tôn chứng sư có:  Ni sư Thích Đàm Đạt; Thích Đàm Minh; Thích Đàm Hướng; Thích Đàm Huy; Thích Đàm Thục; Thích Diệu Nguyệt; Thích Đàm Huyền.

 

Khai mạc đại giới đàn, quý Nghiệp sư và các giới tử đã hướng về chư Tôn Túc đảnh lễ tác bạch cầu giới.

 

Đại diện chính quyền có ông Ngô Văn Sơn phó GĐ sở NV Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh đên tham dự và có lời chúc mừng.

TT Thích Thanh Quyết phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các cấp Chính quyền quan tâm tới giáo hội và Giới đàn

Mục đích của Đại Giới Đàn là trao truyền giới pháp của Phật Tổ cho những thế hệ kế tiếp, làm hành trang trên đường tự độ rồi độ tha, nhằm duy trì mạng mạch của Phật pháp. Chính hình thức những Đại giới đàn đã thể hiện được sự thật nhiệm mầu là Phật pháp luôn còn đây, luôn có mặt với chúng sanh để dìu dắt, nâng đỡ, hướng dẫn chúng sanh biết tìm về con đường Trung Đạo, con đường Giải thoát- Giác ngộ, con đường chấm dứt sinh tử luân hồi.

Là con Phật, chúng ta phải tin lời Cha dạy. Lời này là lời chân thật, không thể sai. Chắc chắn chúng ta có khả năng thành Phật, chỉ tại vô minh che lấp Phật tính mà thôi. Chúng ta đều đã biết thế nhưng vẫn thường dễ dãi với mình, để ngày tháng trôi qua trong vô ích. Chỉ lỡ vài nhịp thở mong manh thôi là chúng ta không còn khả năng “Thời thời cần phất thức. Vật sử nhạ trần ai” như lời khuyên của ngài Thần Tú; nói chi tới gạn sạch vô minh mà nhận ra “Bản lai vô nhất vật. Hà xứ nhạ trần ai” như Lục Tổ Huệ Năng!

Được biết, Đại giới đàn” Trúc Lâm tam Tổ lần thứ VII” năm nay có tổng số 229 giới tử: 105 Tỳ kheo và Tỳ kheo ni và 124 Sa di và Sa di ni.

Tại Giới đàn các giới tử cùng nhất tâm hướng về chư tôn thiền đức chứng minh, chư vị giới sư truyền giới dâng lời tác bạch cần cầu thọ giới, quyết bỏ lại sau lưng mọi thú vui trần thế, để lợi danh rơi rụng theo mái tóc xanh mà không còn chút hối tiếc, hầu mong giới thể chu viên.

Buổi lễ truyền giới đã diễn ra trang nghiêm và thanh thanh tịnh trong sự cần cầu giới pháp của các giới tử. Các giới tử lần lượt được chư Hòa Thượng, Thượng Tọa trong hội đồng giới sư ban bố cho những lời pháp nhũ quý báu và trao truyền giới tướng để làm tấm áo giáp giữ gìn bảo hộ, làm tấm gương sáng cho mình trên con đường tiến tu học đạo, phục vụ chúng sinh báo đền ân Phật Tổ. Đại giới đàn đã kết thúc viên mãn, các giới tử ra về với niềm hân hoan và sự tri ân sâu sắc hướng về ngôi Tam Bảo. Lòng quyết tâm noi theo gương Thầy Tổ, vững chí tu hành để mong từng ngày báo đền được Tứ Trọng Ân.

Xin chia sẻ chùm ảnh ghi nhận được từ giới đàn:

Niệm Phật cầu gia hộ

Lãnh đạo chính quyền tham dự chúc mừng

Giới tử dâng lời tác bạch 

 

Cung nghinh hai Hội đồng thập sư quang lâm đăng đàn làm lễ trao truyền giới châu cho giới tử

 

Hội đồng thập sư ni đỉnh lễ cầu tăng Yết ma

 Chụp hình lưu niệm 

 

Thập Bát Công