.
.

Quảng Ninh: Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ VII khảo hạch giới tử


Chứng minh chủ khảo có Thượng tọa TT Thích Thanh Quyết phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; TT Thích Chân Quang phó Ban Tài chính TƯ GHPGVN; Đ Đ Thích Đạo Hiển, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Đ Đ Thích Hiển Thiện phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh;  Đ Đ Thích Thanh Lịch, Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Nhân kỷ niệm 707 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại giới đàn “Trúc Lâm Tam tổ lần thứ VII” với cho 105 Tỳ kheo và Tỳ kheo ni và 124 Sa di và Sa di ni.

Khi khảo hạch vấn đáp các giới tử sẽ chọn đề ngẫu nhiên. Nếu giới tử trả lời 01 bộ đề đạt 5 điểm trở lên sẽ đậu, còn ngược lại thì rớt và sẽ không được truyền giới (mời ra khỏi giới trường). 01 bộ đề thi viết dành cho giới tử thọ giới Tỳ kheo (gồm 3 câu hỏi; 01 câu hỏi 2 điểm, 02 câu hỏi 4 điểm). Trong đó đối với Sa di và Sa di Ni câu hỏi chỉ yêu cầu trả lời về bổn phận của một người đệ tử “phụng Phật- Thị sư” và uy nghi tế hạnh (24 chương uy nghi). Riêng câu hỏi đối với Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na lại thiên về vấn đề giới tử có hiểu đạo gắn với đời hay không? Thập giới và Hành trì bái sám. Để từ đó nắm rõ tâm tính trong bước đường tu tập sắp tới.

Buổi khảo hạch đã diễn ra nghiêm túc, các giới tử chấp hành tốt các quy định của Ban giám khảo và hoàn thành bài thi vấn đáp của mình.

Sách tấn giới tử khi đến thọ giới, TT.Thích Thanh Quyết mong muốn tăng, ni khi phát tâm xuất gia tu hành cần cố gắng, giới luật trang nghiêm, vì nếu giới luật còn thì đạo Phật còn, giới luật mất thì đạo Phật mất. Mỗi người xuất gia cần phải nghiêm chỉnh trong việc giữ giới, nếu không biết giữ giới chính là mình đang phá hoại Phật pháp.

 

Xin chia sẻ một số hình ảnh:

 

 

 

Thập Bát Công