.
.

Ninh Bình: Đại giới đàn Minh Thức năm 2016


Ngày 04 tháng 09 năm 2016, nhằm ngày 04 tháng 08 năm Bính Thân, BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Đại giới đàn Minh Thức tại Tổ đình Phúc Hào – chùa Yên Vệ – xã Khánh Phú – huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình.

Năm nay, Ban tổ chức Đại giới đàn Minh Thức đã cung thỉnh Hội đồng giới sư gồm 10 vị do Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ –  Đức Pháp Chủ GHPGVN ứng thỉnh ngôi Hòa Thượng đàn đầu, HT. Thích Thanh Đàm – Ủy viên thường trực HĐCM TW GHPGVN, ứng thỉnh ngôi Yết Ma A Xà Lê, HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN ứng thỉnh ngôi Giáo thọ A Xà Lê; HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN làm đệ nhất tôn chứng tăng già và 6 vị Thượng tọa trong BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình làm tôn chứng tăng già. Hội đồng giới sư Ni do Ni Trưởng Thích Đàm Lượng ứng thỉnh ngôi vị Hòa Thượng đàn đầu, Ni Trưởng Thích Đàm Chỉnh ứng thỉnh ngôi Yết ma A Xà Lê, Ni sư Thích Đàm Tiến ứng thỉnh ngôi giáo thọ A Xà Lê. Giới đàn đã trao giới cho 41 giới tử, trong đó có 13 giới tử thụ giới Tỳ khiêu, 11 vị thụ giới Tỳ khiêu Ni, 9 vị thụ giới Sa di, 8 vị thụ giới Sa di Ni.
Đại giới đàn Minh Thức năm nay được diễn ra trong 03 ngày, từ 02 – 04/09/2016 (nhằm ngày 02 – 04 tháng 8 âm lịch). Trước đó, Ban Tổ chức giới đàn đã cho các giới tử lễ Phật, hành sám tại trụ sở 2 trường hạ do sự hướng dẫn của quý chư tôn túc trong trường hạ. Đặc biệt với chương trình lễ hành sám tập trung trong hai ngày tại đại giới (Tổ đình Phúc Hào – Trường hạ cơ sở I), với sự hướng dẫn trực tiếp của chư tôn đức trong Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các giới tử đã được chuyên trình lễ niệm, trang nghiêm thân tâm sáu thời lục niệm để có thể đủ công đức và thanh tịnh mà thụ nhận giới châu tuệ mệnh.
Tối ngày 03 tháng 09 năm 2016, các giới tử đã được nghe Đức đại lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ GHPGVN giáo giới cho giới tử “học theo đạo giải thoát của Phật Tổ đã dạy để tiến đạo nghiêm thân về nơi cảnh giới của chư Phật”.
  
  
  
  
Sau đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có buổi giáo giới cho giới tử về tầm quan trọng và vai trò của vị tu sĩ, Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh đối với người xuất gia phải lấy giới luật để trang nghiêm pháp thân, luôn luôn lấy nhiệm vụ Tu phúc và Tu tuệ làm đầu.
  
  
  
  
  
  
  
  
Sau thời giáo giới của Hòa thượng, chư tôn đức 2 hội đồng giới sư đã vân tập để các giới tử lễ thỉnh và cung an chức sự.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ngày 04 tháng 09 năm 2016, giới đàn chính thức được cử hành các nghi lễ theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật yết Tổ cầu gia bị.
Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc “đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành – giới tử đắc giới“.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đặc biệt, tại giới đàn, Đức đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đã có lời đạo từ khai thị sách tấn giới tử: “Cũng vì một nhân duyên lớn cho nên Đức Bản sư ra đời, phương pháp giáo dục của người từ tại gia đến xuất gia đều có thể theo được những lời giáo huấn dạy bảo của Ngài, giúp cho chúng sinh nhận thức được đâu là thực đâu là giả, thực thì theo, giả thì tránh thì mới giải thoát được kiếp luân hồi sinh tử ở thế gian. Cũng như vậy cho nên tất cả Tăng Ni đạo tục muốn theo Phật thì đều phải tùy cơ, tùy tấm lòng tín tâm. Tại gia thì có tam quy ngũ giới, xuất gia thì có Tăng có 250 giới, Tỷ khiêu Ni thì có 348 giới. Thế thì có nhận thức được giới pháp để mà tu hành thì mới có cơ tiến đạo nghiêm thân. Tiến đạo tức là ta theo chân lý đạo Phật mà ta sống theo lời Phật Tổ dạy. Trong Tam tạng nhất là Luật tạng là bước đầu chúng ta được các Thầy nhận cho cạo đầu, khoác áo nâu rồi xuất gia, thì trước tiên là phải thụ 5 giới, rồi 10 giới, rồi chư Tăng thì 250 giới, ni chúng thì 348 giới, còn Bồ Tát thì 100 giới. Tất cả đều có những lời, những ý kiến để dắt dẫn chúng sinh ra khỏi nhà lửa để tránh những tai nạn thiêu đốt ở trong tâm khảm, trong thế gian, để mà ra khỏi nhà lửa đi lên con đường thanh lương giải thoát của chư Phật đã bỏ ngai vàng, bệ ngọc đi xuất gia tu hành, tìm thấy đạo lý rõ ràng truyền lại cho đời sau tin theo, học tập để mà tự độ lấy bản thân. Thế cho nên Phật Tổ phải dạy cho chúng ta phải giữ giới, muốn giữ được giới thì phải theo trình độ cấp giới như là 5 giới, 10 giới sa di, 250 giới của Tỷ Khiêu và 348 giới của Tỷ Khiêu Ni và chư Bồ Tát nữa. Nếu mà không lấy giới mà tu hành thì không thể nào thoát ly được ngôi nhà lửa. Thế gian chính là ngôi nhà lửa, mà chúng ta muốn ra khỏi nhà lửa thì chúng ta phải theo Phật. Đức Phật là con vua ai cũng biết, vậy mà Ngài không ngồi ngai vàng mà trị đất nước, Ngài xả thân làm một khất sĩ để đi cùng với đại chúng xin ăn rồi giáo hóa đường lối xuất thế gian là như thế nào. Cho nên Ngài mới chế ra giới pháp cho các trình độ từ tam quy ngũ giới rồi đến 250 giới, 348 giới..Vì có giới mới dựa vào đó để tránh tai nạn mà tiến hóa lên con đường chính giác của chư Phật đã tu. Cũng vì lẽ chúng ta muốn tiến theo con đường chính giác của Phật Tổ, ra khỏi đường mê bể khổ cho nên chúng ta gặp Thầy, theo Thầy học Đạo, rồi thụ giới để có đường lối mà giữ gìn thân mệnh, tránh xa tội ác, tiến lên con đường chính giác giải thoát để mà tránh ra khỏi nhà lửa ba cõi. Cũng vì thế cho nên tất cả Tăng Ni đạo tục, những vị đã có lòng biết cõi đời này là thế nào, nó dù sao sung sướng đến đâu cũng không tránh khỏi sự chết chóc và nghiệp sinh tử của chúng sinh. Chúng ta rồi cũng chết thế nhưng chúng ta có giới pháp có kinh điển có giáo lý của chư Phật, chúng ta sống có đường lối chết có nơi về, sở dĩ thế cho nên chúng ta theo các bậc tiền bối cũng đi theo Phật xuất gia tu hành, rồi thụ giới để làm tư lương để sống theo giáo pháp, những lời răn bảo tránh tội tìm phúc cho chúng ta để biết đường lối mà ra khỏi nhà lửa để rồi được cùng với Bồ Tát Thánh Tăng theo lên bước đường giải thoát sinh tử. May mắn thay, chúng ta được làm người, nhưng chúng ta lại chưa thoát khỏi được sinh già bệnh chết. Dù thuốc men đến đâu cũng không tránh khỏi. Vì thế chúng ta phải biết rằng chúng ta sẽ vào cửa chết, nhưng khi chúng ta bỏ thân này để nhận thân khác, chúng ta sẽ nhận thân nào? Chúng ta phải có đường lối để mà ra khỏi nhà lửa, là chúng ta phải có giới pháp của chư Phật dạy, chúng ta muốn có giới pháp thì phải có Luật, có Thầy giới sư giúp đỡ để cho chúng ta có đường lối tiến hóa, ra khỏi nhà lửa, mà có phương hướng tiến lên liên đài lạc quốc. Để tránh được thân luân hồi sinh tử này, thì chúng ta may mắn lại gặp được còn dư ngôn của giáo lý Đức Phật dạy, giới thân phải cầu nguyện để có giới luật thân. Nếu không có giới luật thân thời định tuệ không có, định tuệ đã không có thì không thể nào nhận rõ được sự sống chết, trí tuệ ngu si là như thế nào. Các chư vị đã làm lễ sám Tam Bảo và cầu tiến lên giới đàn bây giờ lâm thời có Tam sư Thất chứng, có đủ các vị giới sư từ thập giới ngũ giới cho đến tỷ khiêu Tăng và tỷ khiêu Ni, có giới pháp thì ta mới theo những lời răn dạy của Phật Tổ ấy mà tu hành, xây cho mình đức hạnh, đạo pháp mà tránh đi những con đường hiểm trở, tai nạn. Nếu chúng ta không có giới để luật thân thì định tuệ không có, trí tuệ mê mờ thì chúng ta vẫn lạc vào đường sinh tử không được giải thoát về cảnh giới của chư Phật. Vì lẽ đó, cũng là một cơ duyên rất may mắn mà các vị vẫn còn được cơ hội giác ngộ, biết lấy giới để giữ mình mà lại có các thầy trao truyền cho để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu hành tránh xa tội ác để tìm phương tiện giải thoát về cảnh giới của Thánh hiền, chư vị tiền Tổ rồi về cảnh giới của chư Phật. Mong cho chúng ta có đường lối thoát ly khổ ải, trực vãng lạc bang, sinh sinh cư tây trúc chi hương, kiết kiết tọa liên hoa chi cảnh, đó chính là nguyện vọng của những vị đã hết số thọ của thế gian, chúng ta ơn nhờ Phật Tổ đã dạy chúng ta giáo lý. Chúng ta có giới thân tuệ mệnh, giới thân là thân pháp giới giữ gìn giới hạnh, tuệ mệnh là tính mệnh của chúng ta có sáng suốt, có trí tuệ để tránh xa con đường mê hoặc lạc lõng vào những cảnh trần ô uế. Vì vậy hôm nay đây, là đủ duyên cớ được các Hòa thượng chư Tăng trong giới sư giới đàn đã chấp nhận các vị có cơ duyên tiến thủ, có cơ duyên nhờ cậy để dìu dắt, chư Hòa thượng chư Tăng cũng thấy đó là một nhiệm vụ rất cần để giúp đời, cho nên ở đây tổ chức đàn giới này, hôm nay hiện tại là có hiện tiền Tăng làm công việc ban đầu để cho các vị nhận thức giới pháp của chư Phật có lợi ích như thế nào cho cuộc sống để giải thoát sinh tử luân hồi để về cảnh giới cực lạc của chư Phật mà không ai tránh khỏi. Với cơ hội ấy giờ đây đã được gặp chư vị ra đỉnh lễ, chúng tôi xin cầu nguyện Tam bảo tác đại chứng minh, chư tôn tăng chứng giám và thực hiện những điều giới luật của Phật đã dạy cho lớp người đi trước trao truyền cho lớp người đi sau. Chư vị nên hết lòng để tâm để ý mà lắng nghe những lời Phật Tổ đã dạy trong kinh sách mà các giới sư sẽ trao truyền”.
Giới đàn Minh Thức đã hoàn mãn trong tinh thần đúng theo giới luật giới đàn.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Chùa Bằng