.
.

Những sự kiện đặc biệt kỷ niệm ngày thành Đạo của Đức Thế Tôn


Đúng 7h30’, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức Tăng bản tự và toàn thể đại chúng trang nghiêm thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, yết Tổ.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Sau đó, ba hồi chuông trống bát nhã ngân vang, hàng Phật tử chắp tay búp sen, cung kính niệm hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cung đón Thượng tọa Thích Chân Tính – Phó Ban Hoằng Pháp TW, trụ trì chùa Hoằng Pháp (Thành phố Hồ Chí Minh) quang lâm pháp tòa và có thời pháp thoại tới toàn thể đại chúng với chủ đề “Những điều Phật tử cần biết”.
Mở đầu bài giảng, Thượng tọa đã chia sẻ về trách nhiệm, bổn phận, nhiệm vụ của những người đệ tử Phật tại gia và xuất gia: “Người xuất gia lo việc hoằng pháp, lợi sinh. Người tại gia lo việc hộ pháp. Tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực tu tập và làm sao cho Phật pháp trường tồn và phát triển. Như vậy việc hoằng pháp lợi sinh không phải chỉ riêng cho người xuất gia mà cả người tại gia. Mỗi người chúng ta tùy theo khả năng của mình mà hoằng pháp, đem đạo vào đời để giúp cho cuộc đời này mỗi ngày một hạnh phúc, an vui, hòa bình. Người xuất gia tu theo những pháp xuất gia, còn người tại gia tu theo pháp của người tại gia. Chúng ta phải hiểu được điều này để mình thấy rõ được trách nhiệm của mình đối với Đạo Pháp, đối với gia đình, xã hội”.
Thượng tọa nhấn mạnh “Đi học Phật pháp là phải hiểu được bổn phận, trách nhiệm của người Phật tử tại gia”. Trong đó điều quan trọng nhất là tu và giữ gìn 5 giới, bởi nếu giữ gìn được 5 giới này thì còn được thân người ở đời sau. Nếu không giữ gìn được 5 giới thì đời sau chúng ta không còn cơ hội để làm người.
Đặc biệt, Thượng tọa cũng đã khuyến tấn hàng Phật tử “Chúng ta tu Pháp môn nào đó là do trình độ cũng như căn cơ của mình. Thế nhưng có một điều căn bản là chúng ta dù tu pháp môn nào cũng phải lấy Giới làm nền tảng. Vì có Giới thì mới có Định, có Định mới có Tuệ. Nếu chúng ta mất Giới thì dù quý vị có tu niệm Phật nhất tâm đi nữa thì Phật cũng không thể giúp mình được. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rõ, người nào tu thiền mà phạm vào giới Dâm Dục cũng giống như là nấu cát mà uốn thành cơm. Như vậy, Giới là nền tảng của Đạo đức, nền tảng của Định Tuệ, nền tảng của giải thoát. Nếu đi ra ngoài Giới – Định – Tuệ là chúng ta đi sai con đường Phật pháp. Do vậy, mình phải nắm gốc có nghĩa rằng người Phật tử tại gia lấy 5 giới làm căn bản. Quý vị giữ được 5 giới này là chúng ta sẽ có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc”.
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Buổi chiều, đông đảo Phật tử đã vân tập về lễ đài chùa Bằng (Linh Tiên Tự), lắng nghe Đại đức Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN thành phố Hà Nội hướng dẫn oai nghi phép tắc thiền gia của người Phật tử trước khi bắt đầu đêm hội hoa đăng tối nay.
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Sau đó, Trưởng lão Hòa thượng tôn sư Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ GHPGVN đã làm lễ thọ y, mở y và lên y nâu cho các Phật tử của Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sau khi các Phật tử đã trải qua kỳ khảo kinh sát hạch:“Vì pháp y tiêu biểu cho pháp Phật, nên không thọ được pháp mà đeo y, thì y chỉ là miếng vải không có tác dụng, không mang lại kết quả lợi lạc nào. Vì vậy, hành giả thọ pháp y phải chuẩn bị thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, tạo điều kiện để cảm Đức Phật qua trung gian Thầy. Hành giả không có cảm giác Thầy đeo và một miếng vải. Thầy truyền pháp không dùng lời nói, hành giả thọ pháp không cảm ơn. Trong một đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh, tâm của đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh, tâm của người thọ thật vắng lặng, tạo thành một sự cảm thông kỳ diệu nối liền giữa hành giả với Thầy và Phật”. Được biết đợt này, Hòa thượng đã làm lễ thọ y cho 1051 Phật tử, mở y là 676 Phật tử và lên y nâu cho 410 Phật tử. Buổi lễ truyền pháp y sẽ được diễn ra trong hai buổi là chiều nay và sáng sớm mai – mùng 8 tháng 12 năm Ất Mùi.