.
.

Khánh tuế Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ đại thọ bách niên


Quang lâm tham dự có Đại lão Hòa thượng HĐCM: HT Thích Trí Tịnh, HT Thích Thanh Đàm, HT THích Thanh Dục; Chủ tịch HĐTS: HT THích Thiện Nhơn cùng Chư tôn đức thường trực HĐTS GHPGVN, Tăng Ni sơn môn Tổ đình Viên Minh.  
 
Tham dự có ông GS. TS Nguyễn Thiện Nhân – ủy viên Bộ chính trị – Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam cùng đông đảo nhân dân, tín đồ, Phật tử
 


 

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng thư ký HĐTS GHPGVN điều hành chương trình lễ khánh thọ: Mùa xuân Bính Thân – 2016, ngôi Bách tuế tùng lâm Pháp chủ Đức Trưởng lão hoà thượng Thích Phổ Tuệ đã đón tròn 100 mùa xuân của đất trời, đi qua hai thiên niên kỷ, đây thực sự là những kỳ tích về đạo hạnh tu hành.


 

Quý Ngài là những tấm gương Thiên cổ cho hậu thế noi theo, thực sự là một niềm tự hào lớn cho Phật giáo cả nước, toát lên phong thái cốt cách bậc Trưởng thượng chốn Tùng lâm, là bảo khí của Phật giáo Việt Nam. Đức Pháp chủ đang cùng với Chư tôn đức làm giường cột duy trì mạng mạch Tăng già, đưa Phật giáo Việt Nam phát triển trong lòng "Đạo pháp – Dân tộc"
 


 

 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, Pháp tử Pháp tôn học đồ dâng lời khánh thọ bái tuế Đức Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
 
Là những người con Phật, chúng con vân tập về đây, chốn tổ đình Viên Minh, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Đức Pháp chủ ngôi Đại thụ Tùng lâm. Đây cũng là cơ duyên để chúng con được tôn vinh,học hỏi những điều như Pháp hành sự của các bậc "Niên cao lạp trưởng", nguyện học theo gương sáng cửa Đức Pháp chủ, để Đạo Pháp xương minh, truyền trì mạng mạch Tăng già, mài rũa thân tâm, kiên định trên con đường giải thoát của Từ bi – Trí tuệ, mang lại lợi lạc cho chúng sinh được bình an và hạnh phúc.
 


 

Trong niềm hoan hỷ, Chúng con thành tâm đỉnh lễ khánh Đại thọ bách niên, nguyện cầu Phật tổ gia hộ cho Trưởng lão hoà thượng Pháp chủ, Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, luôn là thạch trụ tùng lâm, đống lương Phật pháp, để hàng thất chúng con được ân chiêm công đức.
 


 

Tại buổi lễ long trọng này, ông Tham dự có ông GS. TS Nguyễn Thiện Nhân – ủy viên Bộ chính trị – Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam phát biểu:
 
Hôm nay, trước các bậc trưởng thượng Tăng già, chúng ta vân tập về đây, chốn tổ đình Viên Minh, khánh tuế ngôi đại thụ tùng lâm, một lần nữa minh chứng cho đạo hạnh tu hành của người con Phật luôn sáng lên niềm tiêu dao tự tại; minh chứng cho các giá trị đạo đức luôn tồn tại bất diệt với thời gian; khẳng định những truyền thống thanh quy Phật giáo ngàn xưa cho đến hôm nay vẫn được bảo lưu gìn giữ; minh chứng tinh thần nghịch lưu sinh tử, không chỉ dừng ở Hoá thành mà tiếp tục tiến thẳng đến miền Bảo Sở trang nghiêm của người "Cao Tăng Phật Quốc".


 

Thay mặt cho Đảng và nhà nước chúc Đại lão Hòa thượng Đức Pháp chủ luôn là ngọn hải đăng soi sáng, dẫn đường cho Tăng Ni phập tử Việt Nam và nước ngoài, cùng với GHPGVN, chư tôn đức làm giường cột duy trì mạng mạch Tăng già, đưa Phật giáo Việt Nam phát triển trong lòng "Đạo pháp – Dân tộc – CNXH" tại đây ông kính dâng khánh tuế Đức Pháp chủ đôi đèn bểu tượng cho ánh sáng từ bi và trí tuệ.
 


 

Cuối buổi lễ Chư tôn đức tụng kinh Dược Sư dâng cúng giàng chúc khánh tuế Đức Pháp chủ đệ tam GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
 
Mội số hình ảnh tại buổi lễ: