.
.

Quảng Nam: Tặng quà đến người nghèo dịp Tết


h. 
 

IMG_20151230_161410.jpg

Tặng quà đến các hộ khó khăn


M ỗi suất quà trị giá trên 300.000 đồng. Đây là sự chia của Chi hội Nông dân khối Hà My Đông A và gia đình ông Phạm Lượng dành cho những hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống.