.
.

Quảng Nam: Lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Giải Trọng


Quang lâm chứng minh với sự hiện diện của HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM GHPGVN, Viện chủ chùa Long Thơ, TP.Đà Nẵng; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh; TT.Thích Hạnh Hoa, Phó trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hội An; TT.Thích Giải Quảng, Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký PG tỉnh, cùng chư  tôn thiền đức tăng ni các tự viện lân cận và đông đảo quý thiện nam, tín nữ phật tử xa gần cũng đã về tham dự.
Tại buổi lễ, chúng đệ tử của Hòa thượng dâng lời cảm niệm tri ân Hòa thượng ân sư đã trao truyền pháp thân huệ mạng và luôn luôn sách tấn hàng đệ tử trên bước đường tu học.
Sau phần dâng hoa và quà mừng khánh tuế, HT.Thích Giải Trọng có lời huấn từ đối với hàng đệ tử xuất gia – tại gia phải hành trì giới pháp mà mình đã thọ nhận và tinh tấn tu tập, nương tựa vào sự chỉ dạy của chư tôn đức trưởng thượng…
Thay mặt chư tôn giáo phẩm chứng minh, HT.Thích Hạnh Niệm có lời chúc mừng khánh tuế và tán dương công đức của HT.Thích Giải Trọng trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, góp phần vào việc xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà.
Dịp này, BTC còn thiết đàn Dược Sư Thất Châu, trai tăng cúng dường để cầu nguyện Hòa thượng ân sư pháp thể khương an, thân tâm thường lạc.


 

 


Thông Từ – Chúc Hiếu
Ban TTTT PG Quảng Nam