.
.

Quảng Nam: Lễ húy nhật lần thứ 7 cố Hòa thượng Thích Hạnh Thiền


Quang lâm chứng minh, dâng hương tưởng niệm có HT.Thích Hạnh Trí, trụ trì chùa Ân Triêm huyện Duy Xuyên; HT.Thích Hạnh Chơn, trụ trì chùa Phổ Quang, thị xã Điện Bàn; HT.Thích Như Phẩm, chùa Long Tuyền; TT.Thích Hạnh Hoa, trụ trì tổ đình Phước Lâm; TT.Thích Đồng Mẫn, trụ trì tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An), chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài TP.Hội An, cùng đông đảo đạo hữu, phật tử đồng cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật Quốc.
Tiểu sử cố HT.Thích Hạnh Thiền
Cố Hòa thượng pháp danh Thị Việt, tự Hạnh Thiền, hiệu Huệ Nghiêm, đời thứ 42 dòng Lâm Tế Chúc Thánh, thế danh là Bùi Quảng, sinh ngày 18 tháng 8 năm Canh Ngọ (1930), tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ của Ngài là cụ ông Bùi Phồn, thân mẫu là bà Nguyễn Thị thọ. Ngài là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con truyền thống Phật giáo. Mặc dù sớm hiểu cuộc đời là huyễn mộng, vô thường, nhưng đến tuối trưởng thành Ngài vâng lời cha mẹ lập gia đình để nối dõi tông đường.
Năm 33 tuổi (1963) duyên lành hội đủ, Ngài đến tổ đình Phước Lâm – Hội An, đảnh lễ cầu xuất gia với Hòa thượng Thích Như Vạn. Được Hòa thượng bổn sư ban cho pháp danh là Thị Việt. Ngài tinh tấn tu học cũng như liệu việc chùa nên chẳng bao lâu được Bổn sư cho thọ giới Sa-Di vào năm 1967, rồi thọ Cụ túc giới tại giới đàn Vĩnh Gia năm 1970 và được ban cho pháp tự là Hạnh Thiền.
Năm 1975, Ngài được suy cử về tổ đình Vạn Đức (TP.Hội An) trợ giúp cho TT.Thích Hạnh Trực trụ trì lúc bấy giờ tuổi đã già yếu.
Năm 1979 Ngài được chư Sơn suy cử kế thế trụ trì tổ đình Vạn Đức sau khi TT Thích Hạnh Trực viên tịch.
Năm 1981, sau khi Hòa thượng Bổn sư Thích Như Vạn viên tịch, Ngài đảnh lễ cầu pháp HT.Thích Trí Nhãn trụ trì tổ đình Chúc Thánh làm y chỉ sư và được ban cho pháp hiệu là Huệ Nghiêm.
Thuận thế vô thường, Ngài xã báo thân vào lúc 09 giờ ngày 02 tháng 3 năm 2009 (nhằm ngày 06 tháng 2 năm Kỷ Sữu) trụ thế 80 năm, 40 hạ lạp.
Trong suốt thời gian hoằng hóa độ sanh, Ngài đã đêm hết sức mình phụng sự Đạo pháp, nhất là trùng hưng tổ đình Vạn Đức từ ngôi Già lam đơn sơ nay đã trở thành chốn Già lam trang nghiêm với đồ chúng đông đúc và là nới quy hướng của đạo hữu, Phật tử.
Một đời tận tâm vì Đạo pháp của Ngài không ngoài mục đích “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Công đức ấy thật xứng đáng để đàng hậu học lắng lòng suy ngẫm.
Hôm nay Hòa thượng đã đi vào cõi Niết bàn bất sanh, bất diệt nhưng công hạnh của Ngài vẫn luôn là tấm gương sáng lưu danh trang sử vàng của Phật giáo đất Quảng và tổ đình Vạn Đức. Quả thật “Hoa đàm rụng nhưng vẫn còn hương”.

 


 

 


 
Thông Từ – Ban TTTT PG Quảng Nam