.
.

Quảng Nam: Khóa tu niệm Phạt chùa Đạo Nguyên


Thời khóa tu học với nhiều chương trình như, tụng kinh, nghe pháp thoại, niệm Phật, kinh hành…Theo đại đức Thích Viên Tánh, trụ trì chùa Đạo Nguyên cho biết, với tâm nguyện vì sự trường tồn của đạo pháp và tấm lòng thương tưởng đến hàng phật tử. Sau khi hoàn thành xây dựng ngôi chánh điện, cứ vào ngày 17 âm lịch hàng tháng chùa Đạo Nguyên đều mở khóa tu Niệm Phật để tạo điều kiện cho mọi người đến đây tu tập niệm Phật một ngày.

Đạo tràng Niệm Phật chùa Đạo Nguyên là một trong số những đạo tràng tại TP.Tam Kỳ thường xuyên sinh hoạt, tu học với số lượng mỗi kỳ gần 1.000 người. Nhưng năm qua có sự gián đoạn vì chùa tập trung hoàn thiện xây dựng lại ngôi chánh điện cho khang trang hơn.

Sự trở lại của khóa tu lần này, BTC đã cung thỉnh TT.Thích Viên Trí, trụ trì chùa Thiên Đức (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), ĐĐ.Thích Chánh Huệ, trụ trì chùa Kỳ Viên (Tp.Tam Kỳ) chia sẻ Phật pháp. Trong thời pháp thoại các thầy đã nêu lên một số quan điểm trọng yếu của sự tu tập, nhất là xoay quanh vấn đề hướng dẫn Niệm Phật như thế nào cho đúng pháp.

Qua đó các thầy còn nhấn mạnh dù là người mới phát tâm hay đã tu tập lâu năm đều cần nương tựa vào chư tăng, phải học hỏi giáo lý một cách bài bản, thực hành theo đúng chính pháp. Có như vậy mới đem đến an lạc giải thoát thực sự… các phật tử ai nấy cũng đều hoan hỷ.


 
Quang Thanh – Ban TTTT PG Quảng Nam