.
.

Pháp hội Dược Sư tại Tổ đình Chùa Keo Thái Bình


Thuận theo tinh thần của tập quán đó, dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Thanh Quang – Phó thư kí Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Thái Bình, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện Vũ Thư; Tổ đình Chùa Keo Thái Bình hội đủ duyên lành tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu an diễn ra trong thời gian 7 ngày (từ ngày 28/02/2016 đến ngày 05/03/2016). Đặc biệt, sẽ tổ chức Lễ Phóng Sinh vào ngày kết thúc chương trình Pháp hội.
      Tại buổi lễ khai đàn, sau phần cung nghinh Chư Tôn Đức, toàn thể đạo tràng đã dâng hương và lắng nghe chia sẻ về ý nghĩa của Pháp hội; tổ chức tụng kinh Dược sư, Phổ môn, Kinh hành niệm Phật nguyện cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ấm no và hạnh phúc.
     Với ước nguyện cứu độ muôn loài, tạo phước đức là nét hành xử văn hóa nhân văn của đạo lý nhà Phật. Chương trình hy vọng sẽ đồng hành trong sự hoan hỷ vô biên của quý phật tử xa gần.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư:


 
 Thúy Thảo – Tâm Nhuần