.
.

PG Đồng Tháp: Húy Kỵ Lần Thứ 38 Hòa Thượng Thích Bửu Liên


Đến Chứng Minh HT. Thích Thiện An Tv HĐCM; HT. Thích Thiện Huệ Uv HĐTS – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng ni trụ trì tự viện tại Thành Phố Sa Đéc và tự viện trong tỉnh cũng về chứng minh tham dự.
TT. Thích Chơn Minh Phó TT.BTS.GHPGVN Tỉnh – trụ trì Chùa Phước Lâm cũng đã đôi dòng tiểu sử và công trạng Cố Hòa Thượng đã hoằng pháp ở ngôi già lam và cũng xuất gia cho rất nhiều đệ tử thành đạt, cũng như hướng dẫn phật tử tu tập tại ngôi gia lam Phước Lâm khi Cố Hòa Thượng khi còn hiện tiền.v.v….
Buổi lễ tổ chức trang nghiêm, trong những lời văn tưởng niệm của Chư Tôn Thiền đức tại tổ đường và thọ trai thanh tịnh.
 


 

Huệ Nghiêm