.
.

Lễ thỉnh Giác linh HT.Thích Trí Viên Tham Phật – Yêt Tổ


Vào lúc 7g00 sáng nay 30-8-Đinh Dậu (19-10-2017) Ban Lễ tang Hòa thượng Thích Viên và môn đồ pháp quyên đã tổ chức lễ thỉnh Giác linh Hòa thượng từ chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa Nha Trang, về Chùa Long Sơn, Chùa Hải Đức (Nha Trang), chùa Hòa Tâm (Cam Lâm) Tham Phật – Yết Tổ.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT. Thich Minh Châu- Uv.HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Nguyên Quang- Phó BTS;  và chư ton đức thành viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa;    Chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa,  Môn đồ pháp quyến tham dự.

Lễ thỉnh Giác linh Hòa thương Tân viên tich Tham  Phật – Yết Tổ thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. Lễ niêm hương, bạch Phật, đảnh lễ Phật, Lễ cáo Triều Tổ, đảnh lễ chư vị Tổ sư, đảnh lễ Bổn sư, đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu truyền giới sư …

1__17__517057011 1__16__140973904 1__15__469968864 1__14__479173101 1__13__875164203 1__9__365558111 1__8__987903167 1__10__223638714 1__11__137712230 1__12__536699992 1__7__463896817 1__6__232322327 1__5__143379505 1__4__602316020 1__3__779136663 1__1__945891863 1__2__536185808

Trí Bửu