.
.

Khóa Lễ “Lạy Ngũ Bách Danh và Quy Y Tam Bảo” tại Chùa Phúc Yên.


Quay về, quay về thôi, quay về nương tựa vào ba ngôi báu trên thế gian này, đó chính là Phật Bảo, là Pháp Bảo là Tăng Bảo. Bởi lẽ Đức Phật là bậc đại giác ngộ, điều mà chúng ta hướng đến tu tập, Pháp chính là chiếc thuyền che chở cho ta được an vui, Tăng là vị thầy lái đò chỉ dạy ta không lạc lối.

Cũng chính vì lẽ đó, với mong muốn hoằng truyền Phật pháp, tạo tín tâm tu học cho hàng Phật tử. Sáng ngày 19/2 năm Bính Thân (28/3/2016), nhân ngày Khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm và cũng là ngày diễn ra khóa tu “Một ngày an lạc” thường kỳ. Tại Chùa Phúc Yên (thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) đã long trọng tổ chức khóa lễ “Lạy Ngũ Bách Danh vàQuy Y Tam Bảo” cho gần 150 quý Phật tử phát nguyện quay về nương tựa Tam Bảo trở thành đệ tử của Đức Phật.

 

 
Buổi sáng, dưới sự hướng dẫn của Tỳ kheo ni. Thích Đàm Luyến – trụ trì Chùa Phúc Yên cùng ban quản chúng, các Phật tử đã đồng trang nghiêm niệm lớn danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và đảnh lễ 500 lạy nhằm tán thán những hạnh nguyện sâu rộng mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã dành cho khắp pháp giới chúng sinh.
Buổi chiều cùng ngày, Nhận lời mời của Sư cô Thích Đàm LuyếnThượng tọa. Thích Giác Nguyên– Phó ban Tăng sự, kiêm Phó ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang, trụ trì Chùa Huệ Quang; Đại đức. Thích Tâm Hòa – trụ trì Chùa Hòa Phúc cùng chư Tăng bổn tự đã quang lâm đạo tràng niệm Phật chùa Phúc Yên để chứng minh & truyền trao Tam Quy – Ngũ giới cho hàng Phật tử.

 
 
Tại đây, Thượng tọa. Thích Giác Nguyên đã từ bi ban bố tới đại chúng thời pháp nhũ với chủ đề “Ý nghĩa của việc Quy Y Tam Bảo”. Qua thời pháp thoại của Thượng tọa, đại chúng đã hiểu rõ quy y Tam Bảo là quay về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Người Phật tử đã quy y Tam Bảo sẽ phải thọ nhận và tùy duyên hành trì 5 giới cấm của Phật tử tại gia. Người Phật tử đã là con của Đức Phật thì phải đi trên con đường của Đức Phật, đó chính là con đường của tuệ giác, của lòng từ bi cứu độ chúng sinh thoát khỏi mê lầm, khổ đau.

 
Tiếp đó, Đại đức. Thích Tâm Hòa đã thay mặt quý chư Tăng truyền trao giới pháp cho hàng đệ tử. Đại đức cũng đã dành thời gian sách tấn quý Phật tử sau khi quy y Tam Bảo cần phải tu tập tinh tấn, tránh làm những việc ác, siêng làm các việc lành, phát nguyện phụng sự Tam bảo, trợ duyên cho Sư cô trụ trì hoằng truyền chánh pháp.
Buổi lễ đã thập phần viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của tất cả đạo tràng.

Lan Anh