.
.

Khánh Hòa: Tông phong tổ đình Nghĩa Phương họp mặt, lễ Tổ đầu năm


Sau  nghi thức đảnh lễ Tổ, tri niệm công đức chư vị Tổ sư tiền bối, Tổ sư Tông trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương và chúc Xuân Đại lão HT.Thích Trí Tâm do TT. Thích Trí Tấn- Phó Trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương chủ lễ.

Tại buổi  lễ Đại lão HT.Thích Trí Tâm- Thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương đã cung tuyên tiểu sử và tri niệm công đức Bổn sư – cố HT.Thích Bich Lâm- Phó Viện trưởng Viện Hoằng Đạo Giáo hội Phật giáo Cổ Truyền VN. – Tông trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương bậc danh tăng thạc đức đã hoằng dương Phật pháp,  đào tạo Tăng tài phục vụ giáo hội và Tông phong.

Đại lão HT.Thích Trí Tâm đã tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni Tông phong tổ đình Nghĩa Phương đã truyền đăng tục diệm, kế thừa và phát triển đạo pháp làm cho Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang. Hòa thượng cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đại chúng pháp thể khang an, Phật sự viên thành.

Buổi họp mặt đầu Xuân kết thúc sau phần triển khai Phật sự của Tông phong Trong buổi họp mặt thắm tình đạo vị này, Đại lão HT.Thích Trí Tâm đã cung cử ĐĐ. Thích Thiện Phước- Thư ký Tông phong tổ đình Nghĩa Phương là người thừa kế trụ trì tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang.

 

Trí Bửu