.
.

Hơn 100 Phật tử về chùa Văn Môn dự lễ quy y Tam Bảo


Phật, Pháp và Tăng có mặt trong mười phương thế giới và cũng có mặt trong mỗi người và mỗi loài. Quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ, khả năng chuyển hoá và khả năng tu tập hành đạo của bản thân, để sống an vui và hạnh phúc trong cuộc đời.
“Phước duyên vân tập thiền môn
Tam quy, ngũ giới giữ tròn từ đây
Thực hành lời dạy của thầy
An lành, hạnh phúc nơi này không sai”.
Phật, Pháp và Tăng có mặt trong mười phương thế giới và cũng có mặt trong mỗi người và mỗi loài. Quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ, khả năng chuyển hoá và khả năng tu tập hành đạo của bản thân, để sống an vui và hạnh phúc trong cuộc đời.
Nhân khóa tu niệm Phật một ngày được tổ chức định kỳ 2 lần một tháng, chiều 09/01/2015 (nhằm ngày 01/12/Ất Mùi), TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình, trụ trì chùa quang lâm giảng đường đăng đàn truyền Tam quy, ngũ giới cho hơn 100 Phật tử.
Đúng 15h30, đại chúng đồng thanh tiếng niệm Phật cung nghinh Thượng tọa giới sư quang lâm chánh điện. Trước khi làm lễ truyền giới, vào buổi sáng cùng ngày, ĐĐ.Thích Nhuận Tâm, chư Tăng chùa Văn Môn đã có thời pháp ngắn nói về ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo và năm giới của hàng Phật tử tại gia, cũng như sự tu tập để chuyển hóa nội tâm, sống an lạc, hạnh phúc. Đại chúng cùng chắp tay nghe Thượng tọa truyền ba quy y và năm giới trong niềm hoan hỷ, tịnh lạc. Thượng tọa cũng có lời sách tấn quý Phật tử ngày đêm tinh tấn, bỏ ác, làm lành, niệm Phật nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc.
Một số hình ảnh ghi nhận được:


Đại diện Phật tử nhận chứng điệp và chụp ảnh lưu niệm cùng quý thầy