.
.

Hòa thượng Yoshimizu Daichi sẽ đến Việt Nam chứng minh đại lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Hòa Phúc


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa Quý Phật tử gần xa!

Nhận lời cung thỉnh của Đại đức. Thích Tâm Hòa – trụ trì Chùa Hòa Phúc. Đại lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi – Nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh Độ tông Nhật Bản, Nguyên Hội trưởng Hội thanh thiếu niên Tịnh Độ tông Nhật Bản, trụ trì Chùa Nisshinkutsu thủ đô Tokyo, chứng minh Sư tối cao Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cùng với Sư cô Thích Nữ Tâm Trí – Tiến sĩ Phật học, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản sẽ trở về Việt Nam, quang lâm chứng minh & chúc phúc đầu xuân cho quý vị Phật tử về tham dự đại lễ.
Chương trình cụ thể như sau: 
8h00: Phật tử vân tập
8h30: Cung nghinh Hòa thượng YOSHIMIZU DAI CHI quang lâm chứng minh và chúc phúc đầu xuân
10h30: Phật tử thụ lộc
13h30: Khai kinh Dược sư, dâng sớ cầu an
15h00: Hồi hướng, Phật tử nhận quà pháp bảo.
Chùa Hòa Phúc kính thông tri đến toàn thể quý thiện hữu và Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ. Chúng con xin nguyện cầu ánh sáng Phật pháp tỏa hào quang khắp nhân thế, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, giảm thiểu thiên tai, ngõ hầu giải thoát cho chính mình và làm lợi ích cho khắp pháp giới chúng sinh.
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý:
–         Các Phật tử có nhu cầu viết sớ Cầu an xin liên hệ với nhà chùa hoặc in theo mẫu trên trang Facebook: Chùa Hòa Phúc và gửi về theo địa chỉ: Chùa Hòa Phúc – thôn Hòa Trúc – xã Hòa Thạch – huyện Quốc Oai – thành phố Hà Nội.
–         Nhà chùa không thu bất kỳ khoản chi phí nào, tất cả sự phát tâm đều tùy hỷ bỏ vào hòm công đức.
–         Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ.
Phật tử: Liên Anh 0968681995
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.