.
.

Hà Nam: Lung Linh Đêm "Xuân Từ Bi" Chùa Ninh Tảo


Với tâm nguyện của buổi lễ cầu an không nằm ngoài mong muốn là tạo cơ hội cho mọi người thành tâm sám hối, bỏ ác làm lành trong giờ phút cầu an ấy, khẩn thiết chí thành cầu sự gia hộ của chư Phật, Bồ-tát và các thiện thần; đồng thời phát nguyện làm nhiều việc tốt cho đời, cho đạo như phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo… và phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, Phật sự đó để cho bản thân và gia đình tai qua nạn khỏi và khả năng tiêu tai, giảm tội. Vì khi mọi người tham gia lễ cầu an sẽ được sống trong những giây phút chánh niệm, quán tưởng và làm theo những lời răn dạy của đức Phật. Mọi phước đức đời này đều đã được vun trồng và chăm chút từ nhiều đời trước, khi biết nói lời ái ngữ, làm việc thiện lành, giàu lòng nhân ái giúp mọi người thì cuộc sống sẽ được phúc, được an lành ở những giây phút hiện tại.
 

Để hòa chung với niềm vui ấy, từ đêm ngày mồng 1 đến mồng 7 tháng Giêng năm Bính Thân; Đại Đức Thích Đạo Duyệt trụ trì chùa Ninh Tảo, thôn Ninh Tảo, xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã cùng nhân dân tổ chức pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu an cho nhân dân địa phương và phật tử các tỉnh thành miền Bắc.

Xin giới thiệu một số hình ảnh:

Quang cảnh Chùa Ninh Tảo trong những ngày tổ chức Pháp hội 

Phật tử các nơi Chúc Tết ĐĐ Trụ trì Thích Đạo Duyệt  tối Mồng 1 Tết nhân ngày Khai đàn Pháp Hội Dược Sư

 TT Thích Nguyên Hiền – Trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện – Thôn Phú An- xã Phú Hội – huyện Đức Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng đã có một thời Pháp thoại cho các Phật tử 


..

Nguyện Hương 

Tụng Kinh Dược Sư 

TT Thích Nguyên Hiền ban đạo từ cho các Phật tử 


 

Lễ Phóng sinh đầu năm 

Chùa Ninh Tảo