.
.

Gia Lai: Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho Tăng Ni


Chiều 10-8, tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, Thường trực BTS đã mời Ban Tôn giáo tỉnh phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các quy định pháp luật về hoạt động tôn giáo cho Tăng Ni đang kiết giới An cư thuộc 3 trường hạ gồm Bửu Thắng, Bửu Sơn và tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku).
Gialai.jpg
Quang cảnh hội nghị

Theo đó, ông Nguyễn Trường Thành – chuyên viên Ban Tôn giáo đã giới thiệu và trình bày 14 điểm khác biệt và tiến bộ hơn so với các văn bản pháp luật liên quan của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2018.

Những nội dung cần lưu ý trong Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng đươc ông Thành trình bày, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện, các biểu mẫu hành chính cần thiết cho nhu cầu của Tăng, Ni.

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng Tăng Ni tham dự hội nghị đã sôi nổi đặt câu hỏi về một số vấn đề còn thiếu sót, chưa rõ ràng giữa thực tiễn đời sống tu tập và hoằng pháp của Tăng Ni.
Giác Hiền