.
.

Dấu ấn 5 năm của Ban Hướng dẫn Phật tử Nghệ An


Ngày 18-11-2014, Ban được Công an tỉnh Nghệ An cấp con dấu và đăng ký mẫu dấu (số 28/ĐKMD) hoạt động.

Ban đã kết hợp Ban Hoằng pháp PG tỉnh tổ chức mở lớp giáo lý Hoa Sen, có trên 300 Phật tử theo học, các chùa đã duy trì và tổ chức khóa tu hàng tháng, giảng giáo lý vào các ngày rằm và ngày mồng một, sám hối hay tọa thiền. Tổ chức nhiều lần quy y Tam bảo, thụ ngũ giới, Bát quan trai giới, Thập thiện… cho hàng ngàn lượt Phật tử.

Toàn tỉnh hiện có 35 đạo tràng Phật tử, trung bình mỗi lần sinh hoạt từ 150-700 Phật tử thính dự tu học. Mỗi năm, toàn tỉnh có từ 180-200 thời thuyết giảng với khoảng 50.000 lượt Phật tử thính pháp. Năm 2014, cử 20 Phật tử tiêu biểu tham gia khóa bồi dưỡng kinh nghiệm Hoằng pháp viên cho Phật tử tại Thái Nguyên do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức.

Mô hình các Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử phát triển rất mạnh, chùa nào cũng thành lập và hoạt động, mỗi Câu lạc bộ có từ 200-300 thanh niên Phật tử tham gia.

1 nghe an 2.jpg
Các bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Chí Linh năm 2015

Trong những năm qua, Ban Hướng dẫn Phật tử kết hợp Ban Hoằng pháp đã tổ chức được 6 khoá tu mùa hè cho thanh niên toàn tỉnh, trung bình mỗi khóa với 1.500 khoá sinh tham dự, một số chùa thành lập được võ đường để tạo lập môi trường rèn luyện thể thao cho các bạn trẻ như Võ đường Vovinam chùa Chí Linh, võ đường Karate chùa Cổ Am, võ đường Karate chùa Hà…

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng các thiết chế văn hóa, các quỹ khuyến học khuyến tài ở địa phương cũng đã được Phật tử tích cực hưởng ứng.

Hoạt động của Phân ban Phật tử Dân tộc bước đầu quan tâm chú ý đến các Phật tử đồng bào dân tộc, sinh sống ở các huyện miền tây xứ Nghệ  thông qua việc lễ bái đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh.

Ban Hộ trì Phật pháp đã liên kết các đạo tràng, các chúng Phật tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cũng như các Phật tử xứ Nghệ xa quê để hộ trì chính pháp, tổ chức tu tập, làm từ thiện, huy động Phật tử tham gia tổ chức các Đại lễ, giáo dục đạo đức nhân cách thanh thiếu niên Phật tử, làm công tác Phật sự tốt.

Đồng thời, phối hợp với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tổ chức nhiều khóa tập huấn Nghị định 92/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, phổ biến Hiến chương Giáo hội và quy chế hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho Tăng Ni, Phật tử chủ chốt đang sinh hoạt tại các chùa, đạo tràng trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban còn tuyên truyền vận động Phật tử tích cực hưởng ứng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; hưởng ứng cuộc vận động “ người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tích cực hưởng ứng Quỹ ngày vì người nghèo, quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ đền ơn đáp nghĩa…

Vận động con em, tín đồ Phật tử hăng hái lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, là chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát hiện, báo cáo ngành chức năng các hiện tượng đạo lạ làm ảnh hưởng đến  giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống, tố giác các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thương mại hóa, trục lợi, hành nghề mê tín dị đoan, tích cực hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng biển đảo quê hương, chương trình cùng ngư dân bám biển, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

5 năm & các mô hình tiêu biểu

Nghệ An có 47 cơ sở tự viện (46 chùa và 1 niệm Phật đường), trong đó có 25 chùa có sư trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì, có trên 45 ngàn Phật tử, từ 2013-2015 hoạt động Phật sự thiện nguyện đạt trên 15 tỷ đồng. Các mô hình tiêu biểu, có:

– Chùa Phúc Thành: Mô hình “ Bát cháo từ tâm”, phát cơm miễn phí cho học sinh, sinh viên vào mùa thi, tư vấn và ôn thi THPT miễn phí.

– Chùa Cần Linh: Ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn và người nghèo đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

– Chùa Đại Tuệ: Thực hiện nhiều ca mổ tim miễn phí; ủng hộ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết .

– Chùa Chí Linh, chùa Bảo Lâm, chùa Chung Linh tặng quà, chúc thọ người cao tuổi.

– Chùa An Thái, chùa  Yên Thái, chùa Càn Môn, chùa Phổ Nghiêm: Ủng hộ, vận động gia đình Phật tử và nhân dân yên tâm bám biển .

– Chùa Phúc Thành, chùa Đức Hậu, chùa Diệc:  Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử .

– Thành lập võ đường Vovinam chùa Chí Linh, võ đường Karate chùa Cổ Am, võ đường Karate chùa Hà…

Hữu Tình (GNO)