.
.

Đạo tràng Bát quan trai Tịnh xá Ngọc Sơn tổng kết cuối năm


Sáng nay 4/1/2016 (25/11 Ất Mùi), nhân khóa tu kỳ thứ 22, đạo tràng BQT tịnh xá Ngọc Sơn (thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức tổng kết một năm tu tập, rút ra những mặt mạnh, mặt yếu để triển khai tu học cho năm đến được viên mãn.
Đến chứng minh và tham dự có Ni sư TN Đạm Liên, TN Mỹ Liên và sư cô TN Hạnh Liên.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, sư cô TN Hạnh Liên đã trao truyền giới BQT cho các hành giả. Phật tử Thọ Lộc, chúng trưởng đạo tràng BQT đã báo cáo tổng kết việc tu học trong năm 2015. Qua đó, những gặt hái được từ các bài giảng Phật Pháp đã được nêu lên, những thiếu sót tồn đọng cần sửa chữa, khắc phục cũng được tóm lược cho toàn thể đạo tràng rút kinh nghiệm, đồng thời thông tri đến quý Phật tử về kế hoạch tu học trong năm 2016, cũng như những yêu cầu cần được đổi mới trong việc tu tập, sao cho hiệu quả và một số tình hình Phật sự sắp diễn ra trong thị xã. 

Các Phật tử Nhuận Lạc, Nhuận Bảo, Nhuận Phương, Diệu Hoàng đã thay mặt cho đại chúng phát biểu cảm nhận của mình sau 1 năm tu tập. Mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau nhưng điểm chung của họ là lòng biết nhị vị Ni sư đã tạo mọi duyên lành cho Phật tử về tịnh xá tập sự xuất gia gieo duyên, tri ân các Ni sư TN Phụng Liên, TN Huy Liên, sư cô TN Hạnh Liên (Tịnh xá Ngọc Phương, Tp. HCM) không ngại đường sá xa xôi, đã đều đặn mỗi tháng hai kỳ về Tịnh xá Ngọc Sơn để chia sẻ Phật Pháp; tri ân ban ngoại hộ, trai soạn, hành đường hết lòng lo cho đại chúng từng bữa ăn…
Với tinh thần tri ân và báo ân, hai Phật tử Thọ Lộc và Diệu Hoàng, thay mặt cho đạo tràng BQT dâng quà cúng dường lên nhị vị Ni sư.

Ni sư TN Mỹ Liên ban đạo từ, tán dương tinh thần tu học, chấp hành nghiêm lịch sinh hoạt, tập trung và giữ gìn các giới đã thọ nhận và thực hành ngày một tinh tấn của các giới tử, Ni trưởng nhấn mạnh: Tu cần phải tiến không để sụt lùi, mỗi tháng chỉ có 2 ngày nên cần sắp xếp việc gia đình để tu cho trọn vẹn, tuổi của Phật tử đã lớn, một khi vô thường đến có muốn tu cũng không được.

BTC đã trao tặng bằng công đức cho các Phật tử tham gia đều đặn, đầy đủ 22 khóa tu trong năm 2015 và tặng quà cho các hành giả tham dự lễ tổng kết.

 


 
Tin, ảnh: Quảng Ấn