.
.

Bắc Ninh: Lễ tưởng niệm HT. Ngộ Chân Tử tại chùa Diên Quang


Sáng ngày 26.11.2017 (nhằm 09.10 Đinh Dậu) quý Phật tử các đạo tràng đã vân tập về chùa Diên Quang – xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tham dự khóa tu 1 ngày và lễ tưởngniệm Tổ Sư – Cố Đại Lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử, người khai sơn tổ đình Hoằng Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh.


Sau khi giới thiệu chương trình, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, hội chúng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bậc Tổ sư khả kính, Ngài đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh.

Để nhìn lại cuộc đời và đạo nghiệp cao cả của Tổ sư, đại chúng đã được lắng nghe Đại đức Thích Đạo Quang đã thay mặt đạo tràng, cung tuyên tiểu sử Cố Đại Lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử.

Tiếp theo, Phật tử Liên Dịu đã đại diện cho hàng Phật tử  diễn ngâm bài thơ “ Hoài Niệm Ân Sư” do TT. Thích Chân Tính sáng tác. Cũng trong dịp này, đại đức Thích Thiện Tâm đã thể hiện nhạc phẩm “ Nhớ Thầy” để dâng lên  Ngài.

Trước tấm gương về đạo hạnh và hoằng pháp lợi sinh của bậc Tổ Sư, đại đức Thích Tâm Quán đã có đôi lời cảm niệm về Ngài. Tổ sư  là một bậc mô phạm tuyệt vời ngay từ những điều nhỏ nhất, tất cả chúng ta, là những người con Phật cần phải lấy điều này làm tấm gương để soi sáng, học tập góp phần vào sự thành tựu đạo quả tu hành của mình. Qua đó, Thầy đã khuyến tấn quý Phật tử phải lấy cuộc đời của Ngài làm gương để làm sao sống đúng, tốt đời đẹp đạo, làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Kết thúc buổi lễ, Chư Tăng và Phật tử đã dâng hương tưởng niệm Giác linh Sư tổ. Sau đó, mọi người cùng thọ trai trong không khí thắm tình đạo vị.

Chiều cùng ngày, đại đức Thích Tâm Quán đã cử hành khóa lễ Quy y Tam Bảo cho quý Thiện nam Tín nữ phát tâm thọ trì Tam Quy Ngũ Giới tại chánh điện. Bên cạnh đó, đại chúng còn đến với thời pháp thoại do đại đức Thích Đạo Quang thuyết giảng tại giảng đường.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận. 

10_680900587 11_363536021 18_246442054 19_234137587 21_467674404 22_193134844 26_255602502 27_632415068 33_414353220 34_721649828 36_254177531 39_728965478 41_391206942 42_948073521 43_738815414 52_803631878 56_210808679 58_745100162 63_454911355 72_483115250 74_694861525

Đại Đức Thích Tâm Quán đã cử hành khóa lễ Quy y Tam Bảo

79_101372357 80_539187313 81_384141060

Tịnh Cường