.
.

Bắc Ninh – Chùa Diên Quang tổ chức khóa tu 3 ngày đầu năm Bính Thân‏


Với mục đích xây dựng chương trình tu học có tính liên tục và hệ thống, hiện tại mỗi tháng Chùa đểu tổ chức định kỳ 2 khóa tu: khóa tu một ngày vào đầu tháng và khóa tu 3 ngày vào cuối tháng. Ngoài chư Tăng tại bổn tự ĐĐ. Thích Tâm Quán trưởng ban tổ chức đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Viên Trí – Phó Ban Giáo Dục Tăng Ni Trung Ương, Phó Viện Trưởng Học Viện PGVN tại Tp. Hồ Chí Minh quang lâm chứng minh và chủ giảng cho khóa tu lần này.
Ngày đầu tiên của khóa tu, quý Thầy đã sinh hoạt về nội quy cũng như hướng dẫn về oai nghi, trong đó vấn đề được chú trọng là không được dùng điện thoại di động, hạn chế nói chuyện và tuân thủ đúng thời khóa tu học. Bên cạnh đó BTC còn hướng dẫn về các oai nghi cơ bản như cách chắp tay, các oai nghi lúc đi, đứng. nằm, ngồi, cách cử bát cúng dường và đi kinh hành.
Những ngày tiếp theo, đại chúng đã được TT. Thích Viên Trí chia sẻ những thời pháp thoại hết sức ý nghĩa. Với mục đích giúp quý Phật tử hiểu rỏ hơn về giáo lý Phật đà theo một tiến trình từ thấp đến cao, Thượng tọa đã phân tích và giảng dạy những bài pháp căn bản về Đạo Phật, Tam Bảo, Quy Y, Cuộc Đời Đức Phật…ngang qua đó đưa ra những ví dụ minh chứng cụ thể trong kinh điển cũng như thực tế để quý Phật tử hiểu rỏ hơn về những giá trị của lời Phật dạy. Từ đó vận dụng những giá trị ấy vào chính cuộc sống của bản thân để đoạn trừ Tham, Sân, Si, sầu bi khổ ưu não và đạt được an lạc hạnh phúc. Bằng kinh nghiệm giảng dạy và cách nói chuyện sâu sắc của Thượng tọa giảng sư, qua mỗi thời pháp đại chúng đều rất hoan hỷ.
Trước khi khép lại khóa tu 3 ngày, ĐĐ. Thích Tâm Quán – trụ trì Chùa Diên Quang trưởng BTC khóa tu đã có đôi lời động viên mọi người cố gắng nổ lực tinh tấn tu tập. Vì chỉ có như thế mới không phụ lòng quý Thầy đã hướng dẫn giảng dạy, những Phật tử đã phát tâm làm công quả hộ trì cho đại chúng tu học 3 ngày và quan trọng hơn hết là sự an lạc hạnh phúc của chính mình. Đại chúng ra về với niềm hỷ lạc vô biên và cùng hẹn gặp nhau trong khóa tu lần sau.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:


 

 


Đức Từ