.
.

Chư Ni nhận bằng tiến sĩ triết học Phật giáo


Đức Dalai Lama hôm thứ Năm (22-12) đã trao bằng Geshema (tương đương với tiến sĩ về triết học Phật giáo) cho khoảng 20 vị Ni (ảnh).

vch 12.jpgCác vị tu sĩ đã được trao giấy chứng nhận cùng với một chiếc mũ tốt nghiệp với 2 màu đỏ và màu vàng truyền thống tại một hội nghị tôn giáo được tổ chức tại tu viện Drepung Lachi.

Trong số những người nhận chứng nhận có 5 người đến từ Ni viện tại trại Mundgod và 15 người đến từ Himachal Pradesh, đã hoàn thành 18 năm học triết học Phật giáo.

Phát biểu nhân dịp này, Đức Dalai Lama cho biết nam giới và phụ nữ đều có quyền bình đẳng trong nghiên cứu Phật học và rằng ngài rất vui mừng khi trao bằng lần này.

Văn Công Hưng
(theo Deccan Herald)