.
.

Thái Lan: Đối Thoại Bàn Tròn Hồi Giáo – Phật Giáo


Trung tâm văn hóa Iran tại Thái Lan đang lên kế hoạch để tổ chức một cuộc đối thoại bàn tròn giữa Hồi giáo và Phật giáo ở Đông Nam Á.


March-18-B08-H01

Theo website của Tổ chức Quan hệ và Văn hóa Hồi giáo (ICRO), nhiều học giả và chiến lược gia từ Thái Lan, Iran, Sri Lanka và Myanmar sẽ cùng tham gia cuộc đối thoại liên tôn giáo này.

Cuộc đối thoại bàn tròn sẽ được tổ chức vào hai ngày 15 và 16/03/2018 với sự kết hợp với Đại học Chulalongkorn ở Bangkok.

Các chủ đề nghị sự chính tại sự kiện nói trên sẽ xoay quanh hiểu biết, bao dung tôn giáo và cùng tồn tại hòa bình.

Mục đích của sự kiện này nhằm tăng cường hiểu biết giữa các lãnh đạo và học giả tôn giáo của Phật giáo và Hồi giáo về các giá trị đức tin và đạo đức của mỗi bên.

Đại sứ Iran tại Thái Lan, nhiều đại biểu cấp cao và hiệu trưởng trường Đại học Chulalongkorn sẽ hiện diện tại cuộc đối thoại bàn tròn Hồi giáo – Phật giáo này.

Cuộc đối thoại lần thứ nhất về các chương trình liên tôn giáo đã từng được tổ chức vào năm 2015 tại Tehran, Iran.

Dân Nguyễn (Dịch từ ABNA)