.
.

Hàn Quốc: Tông Tào Khê bầu cử lãnh đạo mới


HT.Seoljeong được bầu làm lãnh đạo mới của Tông Tào Khê, tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, vào thứ Năm (12-10). 


 

AEN20171012011000315_01_i.jpg
HT.Seoljeong

Tông Tào Khê đã thông báo rằng HT.Seoljeong đã được ủng hộ 234 phiếu bầu từ 319 thành viên đại cử tri đại diện cho hơn 14.000 nhà sư, hơn hẳn vị cùng ứng cử duy nhất, HT.Subul, người đã nhận được 82 phiếu.

HT.Seoljeong sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm của mình ở vị trí thứ 35 của tông phái này vào ngày 31-10, sau khi nhận được sự chấp thuận của ủy ban hội đồng các trưởng lão của Tông phái Tào Khê.

Văn Công Hưng (theo Yonhap)