.
.

Australia: Đại Diện Liên Tôn Giáo Phản Đối Quảng Cáo Phản Cảm


Một số lãnh đạo Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hindu giáo và Do Thái giáo đã cộng tác cùng nhau trong một hoạt động mà họ miêu tả là “một hành động liên tôn giáo đáng kể” để thuyết phục công ty Meat & Livestock Australia suy nghĩ lại về chiến dịch quảng cáo mới của họ với hình ảnh các vị thần tập trung dùng một bữa tiệc thịt cừu.


Nhà tu hành Phật giáo Matthew T. Fisher, mục sư tối cao Hy Lạp Stephen R. Karrcher, người phát ngôn của Hindu giáo Rajan Zed và đại diện Do Thái giáo Rabbi ElizaBeth Webb Beyer đã phát biểu rằng chiến dịch quảng cáo này một cách không cần thiết đã đưa hình ảnh các nhân vật tôn giáo dùng tiệc cùng nhau nhằm bán thịt cừu Australia. Đây là một hành động thiếu tôn trọng và không phù hợp.

Sept-17-B09-H01.

Nhà tu hành Phật giáo Matthew T. Fisher, mục sư tối cao Hy Lạp Stephen R. Karrcher, người phát ngôn của Hindu giáo Rajan Zed và đại diện Do Thái giáo Rabbi ElizaBeth Webb Beyer.

“Tình yêu, chứ không phải thịt cừu, đã liên kết chúng tôi, đưa chúng tôi kết hợp với nhau. Ngoài ra, biểu tượng của bất cứ đức tin nào, không kể lớn nhỏ, đều không nên bị ngược đãi, sử dụng một cách phù phiếm và không thích hợp”.

“Đức tin là điều gì đó linh thiêng và những việc làm mạo phạm như vậy sẽ làm tổn thương các tín đồ”.

Quảng cáo nói trên do The Monkeys thực hiện, trong đó có cảnh nhiều vị thần khác nhau cùng dùng thịt cừu. Tất cả biểu tượng của các tôn giáo lớn, trừ nhà tiên tri Mohammed, đều xuất hiện trong đoạn quảng cáo.

Sept-17-B09-H02

Một cảnh trong quảng cáo bị phản đối.

Quảng cáo trên ngay lập tức gây ra một sự phản ứng mạnh mẽ vì thịt cừu được đặt vào đĩa của vị thần Ganesha của Hindu giáo vì các tín đồ xem Ngài là một người ăn chay.

Rajan Zed, Chủ tịch của Hội Hindu giáo Quốc tế, phát biểu rằng quảng cáo này “dường như đã đùa cợt thần Ganesha”.

“Ganesha được sùng kính tối cao trong đạo Hindu và Ngài được thờ phụng ở nhiều ngôi đền, nhiều ngôi nhà chứ không phải sử dụng để bán thịt cừu cho những tham lam về kinh tế”, ông Zed nói tiếp.

Nhà sư Fisher cùng với các ông Karcher, Zed và Beyer đã yêu cầu Cục tiêu chuẩn Quảng cáo Australia “hành động lập tức” với đơn khiếu nại đã được ủy ban này chấp thuận.

Dân Nguyễn Dịch từ Mumbrella