.
.

Vì sao nói: ‘Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng’?