.
.

Thư Mời: Dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội


Để chào mừng sự kiện kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội long trọng tổ chức 35 năm ngày thành lập.phong-bi-35-nam-11


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số : 156/GM – HVHà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016.

GIẤY MỜI

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Trân trọng kính mời: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

DỰ LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Thời gian: 8h00 ngày 11 tháng 11 năm 2016

                  (tức ngày 12 tháng 10 năm Bính Thân)

Địa điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

                   Xã Phù Linh – huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội

Học viện rất trân trọng được cung tiếp!

 

 VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Thượng tọa – Tiến sĩ Thích Thanh Đạt

 

THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH

KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN PGVN TẠI HÀ NỘI

* Ngày 10 tháng 11 năm 2016:

–  14h00: Đón Đại biểu (Cựu Tăng Ni sinh của Học viện).

– 18h00: Dùng cơm.

– 19h00 – 21h00: Giao lưu (tại hội trường lớn).

– 21h00      : Giao lưu hội trại.

* Ngày 11 tháng 11 năm 2016:

– 6h00: Dùng cơm sáng.

– 7h00: Đón Đại biểu.

– 8h00 – 8h30: Văn nghệ chào mừng (do Tăng Ni sinh các khóa).

– 8h30 – 10h30: Mít tinh kỷ niệm (có chương trình riêng).

– 11h00: Tiệc chiêu đãi.

 

Ghi chú: Người liên hệ:

– Sư thầy Thích Diệu Bản – Phó Chánh Văn phòng Học viện – Số ĐT: 0961155072.

– Đại đức Thích Đạo Mẫn – Phó Văn phòng Học viện – Số ĐT: 0934401294.

– Sư cô Thích Thiện Trí – Cán bộ Văn thư Văn phòng – Số ĐT: 0964692182.

 

Thập Bát Công